Posted on : 05/04/2018

Khotibul Umam

Lahir di Jakarta 15 Juni 1988, Sempat kuliah di Jurusan Ilmu Politik Fisip Universitas Jenderal Sodirman walaupun hanya satu semester dan melanjutkan kuliah di Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta lulus pada tahun 2012 kemudian melanjutkan kuliah di jurusan Pendidikan IPS fakultas pasca sarjana di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta dan lulus pada tahun 2015. Semasa masa kuliah aktif di Bimbel Quantum Student Bekasi dan MTS Hikmatuzziyah Jakarta. Selepas lulus kuliah pada tahun 2012 pengajar sempat mengikuti program Management Trainee di MPM Finance Jakarta dan Program kepala toko Training di PT Midi Utama Indonesia, kemudian pada awal tahun 2013 pengajar kembali ke dunia pendidikan sebagai pengajar di Bimbel Bintang Pelajar sampai dengan tahun 2017, diakhir tahun 2017 diterima sebagai CPNS di Kementrian Hukum dan HAM sebagai Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur – Utara.